golestanali-Child-education
22 اردیبهشت

ممنوعیت تحصیل فرزند، از مصادیق کودک آزاری است

ممنوعیت تحصیل فرزند، از مصادیق کودک آزاری است و خانواده های طلاق بیشتر از سایر خانواده ها در معرض کودک آزاری هستند.
نیره عابدین زاده، معاون دادستان مشهد، میگوید: “آزار جنسی، جسمی و روحی کودکان زیر 18 سال جرم است. اگر کتک زدن کودکان توسط والدین با هدف تربیت به کبودی، قرمزی، خون مردگی، پارگی پوست ، جراحت عمیق و شکستگی منجر شود، جرم بوده و تا 6 ماه حبس دارد. کودک آزاری نیاز به شاکی خصوصی ندارد و اگر همسایه ها از این اقدام آگاهی دارند، دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد میشود”.
شماره تماس 123 و 1480 به عنوان صدای مشاور بهزیستی آماده دریافت اطلاعات از شهروندان است.
روزنامه خراسان 20/2/97

دیدگاه خود را ارسال کنید.