golestanali-Child-adolescent-rights
11 اردیبهشت

راهبرد های کلان دفتر مطالعات حقوق کودک و نوجوان گلستان علی (ع) تدوین می شود .

راهبرد کلان دفتر مطالعات حقوق کودک و نوجوان گلستان علی (ع)در نشست شورای عالی و با حضور مدیران، مسئولان و کارشناسان امور اجتماعی و حقوقی استان خراسان رضوی تدوین و به تصویب خواهد رسید .
این نشست روز شنبه 15 اردیبهشت 1397 در محل خانه فرزندان حضرت زینب (س) موسسه گلستان علی (ع) برگزار می شود.
شایان ذکر است، دفتر مطالعات حقوق کودک و نوجوان گلستان علی (ع) مهر ماه سال گذشته راه اندازی شده است و در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشت و سلامت ، تحصیل و آموزش، خانواده، رسانه و فضای مجازی، خطرات و آسیب ها، معاهدات و امور بین المللی حوزه کودکان و مسایل پیرامون کودکان فعالیت می کند .

دیدگاه خود را ارسال کنید.