16 آبان

نشست مجمع خیرین خانه محمدی

برگزاری اولین جلسه مشورتی انجمن ” تدبیر و همیاری ” در خانه فرزندان زنده یاد محمدی


اولین جلسه مشورتی انجمن ” تدبیر و همیاری ” در خانه فرزندان زنده یاد محمدی با حضور مدیرعامل، مسئولان، مدیران و جمعی از خیرین و نیک اندیشان برگزار شد.
این نشست با هدف استفاده از مشارکت های مردمی و خیرین در خودکفایی و اجرای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از اسراف و‌کاهش هزینه ها، افزایش راندمان و استفاده بهینه از امکانات و درآمدزایی در قالب قوانین بهزیستی برگزار گردید. در این نشست پس از تلاوت قرآن و پخش چند کلیپ با موضوع فعالیت های موسسه، آقای رضازاده مدیرعامل گلستان علی (ع) درباره اهمیت، نقش و جایگاه انجمن مشورتی تدبیر و همیاری و همچنین اهداف، فعالیت ها و وظایف و اختیارات این انجمن توضیحاتی ارائه کرد. منظور از تشکیل انجمن مشورتی بهره گرفتن از خرد جمعی، مشارکت و همیاری خیرین در اداره امور خانه های فرزندان به ویژه در بحث خادمین افتخاری، امور مددکاری و پشتیبان آموزشی فرزندان و سایر موارد و جذب خیر و گسترش خدمات خیرین می باشد.
آقای حسن زاده به عنوان رئیس مجمع انتخاب و مقرر گردید جلسات برابر آئین نامه پیش نویس پیگیری و انجام شود.

دیدگاه خود را ارسال کنید.