17 دی

فرزند خواندگی

زندگی در خانواده شیرین است

فرزند خواندگی

یک خانواده جوان پس از طی کردن مراحل قانونی، یکی از فرزندان پسر خانه زنده یاد حسینیان موسسه گلستان علی (ع) را به عنوان فرزند پذیرفتند. زوج جوان ضمن پذیرفتن این فرزند از همکاری های گسترده و برنامه ریزی های گلستان علی (ع) در تسریع واگذاری این فرزند قدردانی کردند. پدر جدید این فرزند در گفتگو با خبرنگار گلستان علی (ع) گفت: بنا به توصیه پدر همسرم و با توجه به آشنایی و شناخت کافی از گلستان علی (ع) تصمیم گرفتیم یکی از بچه های این موسسه را به فرزندی قبول کنیم. وی که با اتفاق پدر و مادر و همسر خود در مراسم خداحافظی فرزند از خانه زنده یاد حسینیان شرکت کرده بود گفت: با ورود این فرزند به خانه و خانواده ما شاهد خیر و برکت در کانون خانواده هستیم و هر روز کانون خانواده مان گرم و گرم تر می شود. همسر این زوج جوان گفت: امروز به عنوان یک مادر، سر فصل تازه ای در زندگی من شروع شده و با ورود این فرزند شادی و امید به زندگیمان سرازیر شده است و آرزو کرد که ای کاش همه فرزندان دارای خانه و خانواده باشند. با همت جمعی می توان به این آرزو تحقق بخشید.

فرزند خواندگی

دیدگاه خود را ارسال کنید.