24 مهر

نزول نعمت در یک خانواده با قبول فرزندخواندگی از گلستان علی (ع)

با پذیرفتن فرزند از گلستان علی (ع) امروز با وفوور نعمت، موفقیت و انرژی مضاعف در زندگی و کانون خانواده روبرو شده ایم.
علیرضا آقایی تهیه کننده تلویزیون که از آثار او می توان به برنامه های عموهای فیتیله ای و بهترین شو اشاره کرد، با قبول یکی از فرزندان موسسه گلستان علی (ع) به عنوان فرزند خوانده، از حال و هوای خانه اش سخن گفت.
وی گفت: قبول این فرزند برای من و همسرم از الطاف خداوندی است و معتقدیم آثار معنوی و مادی زیادی در زندگی مان بوجود آمده است.
خانواده ها باید متوجه باشند که پذیرفتن یک فرزند بی سرپرست و یا بدسرپرست یعنی بزرگ شدن او در آغوش یک خانواده و البته می توان با وجود داشتن فرزندان، چنین فرزندانی را هم به کانون خانواده وارد کنیم. فارغ از ثواب و بحث نیکوکاری باید اذعان کرد با پذیرش فرزندان بی سرپرست که نا خواسته و بر اثر اتفاقی از نعمت پدر و مادر محروم می شوند، از طریق این کودکان پاک و معصوم حجم زیادی نعمت سرازیر زندگی ها خواهد شد. با برقرای یک جریان عاطفی مسیر زندگی عوض می شود و امروز در خانواده من علاوه بر برکات معنوی و مادی همواره شاهد انرژی بیشتر، موفقیت در کار امور زندگی هستم و این از الطاف خداست. وی در پاسخ به این سوال که چرا موسسه گلستان علی (ع) را برای این امر خداپسندانه انتخاب کردید؟ گفت: مدت هفت سال است که با موسسه گلستان علی (ع) ارتباط دارم و در این مدت شاهد بودم که گلستان علی (ع) از بهترین مراکز نگهداری از فرزندان بی سرپرست در کشور است ضمن اینکه به لحاظ کیفیت نیز با توجه به اینکه به مراکز زیادی در سطح کشور سرزده ام اما این موسسه یکی از بهترین هاست.

دیدگاه خود را ارسال کنید.