golestanali-Addicted-child-
22 خرداد

200 کودک معتاد توسط بهزیستی پذیرش شدند

200 کودک معتاد طی سال 96 توسط بهزیستی کشور پذیرش شدند. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: “این کودکان بدلیل اعتیادی که دارند نمیتوانند سریع در مراکز شبه خانواده نگهداری شوند”.
حبیب ا… فرید گفت: “خدمات درمانی به 200 کودک بد سرپرست مبتلا به اعتیاد در سال گذشته از سوی بهزیستی داده شد اما به دلیل سم و اعتیادی که در تن این کودکان وجود دارد باید ابتدا سم زدایی شوند، بنابراین نمیتوانیم آنها را در مراکز شبه خانواده نگهداری کنیم”.
در حال حاضر 6 مرکز میان مدت اقامتی برای نگهداری از کودکان معتاد و بد سرپرست در کشور راه اندازی شده که در صورت افزایش آمار این کودکان، در بسیاری از استانهای کشور نیز این مراکز ایجاد خواهد شد.
منبع: روزنامه خراسان

دیدگاه خود را ارسال کنید.