14 مرداد

آموزش صداقت به کودکان

همه پدر و مادر ها دوست ندارند فرزندشان دروغگو باشد و زمان زیادی را جهت آموزش صداقت به کودکشان صرف می کنند. واضح است که فراگیری هر مهارتی اگر از دوران خردسالی و کودکی آغاز شود، تأثیری دو چندان بر زندگی فرد خواهد گذاشت؛ بنابراین اگر فرزندتان از کودکی صداقت را بیاموزد، در آینده هم این ویژگی خوب را خواهد داشت.
کودک ۳ یا ۴ ساله نمی دانند تفاوت دروغ و حقیقت چیست و در تشخیص مرز بین واقعیت و خیال دچار مشکل هستند. کودکان این ردیف سنی تفاوت خوب و بد را بر اساس رضایت و خشنودی پدر و مادرشان می سنجند. بنابراین هیچ جای تعجب ندارد اگر کودکتان با لب و دهان آغشته به مربا مستقیم به شما نگاه کند و بگوید از وجود مربا کاملا بی خبر است یا تقصیر را گردن دوست خیالی اش بیندازد. از سن 4 سالگی به بعد است که با تشخیص بد بودن این رفتار، دروغگویی می تواند به یک ویژگی شخصیتی تبدیل شود.
برای دروغگویی و راست گویی کودک تنبیه و پاداش در نظر بگیرید. زمانی که کودک خودش به کار اشتباه خودش اعتراف می کند از او قدردانی و حمایت کنید زیرا این عمل ، او را به راست گویی های بیشتر تشویق می کند. در تنبیه کردن نیز باید دقت کنید که آنقدر شدید نباشد که کودک برای رهایی از آن، دروغ بگوید.
والدین الگوی کودک هستند. در صورتی که در خودتان عادت ناپسندیده دروغ گویی وجود دارد از کودکتان انتظار صداقت نداشته باشید. کودکان بسیاری از رفتار ها را به صورت تقلید از اطرافیان یاد می گیرند. کودکی که درست تربیت شده باشد در افکارش حقیقت و راستگویی وجود دارد.
بین دروغ و احترام تفاوت وجود دارد. گفتن بعضی از جملات در زمره دروغگویی یا نداشتن صداقت نیست مثلا وقتی که شخصی هدیه ای برای کودک می خرد که او آن را نمی پسندد، نباید بگوید: «من از این هدیه شما بدم می آید» و او را برنجاند؛ بنابراین تفاوت جمله های احترام آمیز و دروغ را به او بیاموزید.
سعی کنید کودک را تهدید نکنید مگر آن که واقعا قصد تنبیه او را داشته باشید. این نیز به عنوان یک الگوی رفتاری برای دروغگویی روی کودک تاثیر می گذارد.
با اشیای بی جان دعوا نکنید! بعضی پرستاران یا مادران وقتی کودک به جسمی بی جان مانند صندلی یا میز اصابت می کند و آسیب می بیند صندلی یا میز را می زنند و آن را دعوا می کنند. این کارهای دروغی برای کودک بسیار بد است و کودک را با دروغ آشنا می کند چون او به زودی درخواهد یافت که اجسام بی جان هستند و رفتار والدین نیز دروغی بوده است.

مولف: لیلا هاشمی

دیدگاه خود را ارسال کنید.