کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک
13 مرداد

کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک

💠 برگزاری اولین کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک توسط شبکه جامع حامیان حقوق کودک در نگارخانه گلستان علی (ع)

در اجرای برنامه های شبکه جامع حقوق کودک، اولین کارگاه آموزش تربیت جنسی کودک در نگارخانه گلستان علی (ع) برگزار شد.در این کارگاه آموزشی که ویژه مربیان خانم خانه های فرزندان موسسه خیریه گلستان علی (ع) برگزار شد، خانم دادگستر مقدم دکترای روان شناسی و روانکاوی ضمن بررسی انواع کودک آزاری و علل آن در جامعه به بیان آثار آزار بر مغز کودک، نشانه های اضطراب و استرس و همچنین موضوع خشونت، یادگیری مشاهده ای و تاثیر آن بر کودکان پرداخت.

کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک

شایان ذکر است کودک به طور مستمر و طبق جدول زمانبندی شده در محل نگارخانه گلستان علی (ع) در حوزه های مختلف کودکان برگزار می شود.

دیدگاه خود را ارسال کنید.