12 مرداد

پدران چه نقشی در تربیت صحیح کودکان دارند

نقش پدر در تربیت کودک بسیار مهم است. امروزه نقش پدر در تربیت کودکان گسترده تر شده است و آن ها مسئولیت هایی مانند مراقبت از کودکان، تعلیم کودک، تعویض لباس و … را نیز عهده دار می شود. در گذشته تنها وظیفه ای که بر عهده پدر خانواده بود تأمین مخارج کودک بود و امور مربوط به تعلیم و تربیت و رشد کودک معمولاً بر عهده مادران بود.
پدران می توانند به کودک در رها شدن از قید و بند احساسات بطور موثر عمل کنند و به او بیاموزند در زمان ناامیدی و یاس چگونه بدون درنظر گرفتن احساسات با مشکل کنار بیایند.
معمولاً پدر به این دلیل که کودک در دوران نوپایی توانایی تکلم ندارد، در برقراری رابطه با او دچار مشکلات و مسائلی است، اما باید توجه داشت در این دوره نیز آنها باید با کودک بازی کرده و رابطه خود را با او نزدیک تر کنند.
نحوه برقراری رابطه پدر و مادر با کودک کاملاً تفاوت دارد. مادرها حس محبت و نزدیکی را از طریق مراقبت و شیردادن به کودک کسب می کنند حال آنکه پدرها از بازی کردن با او به این حس می رسند.در صورتی که پدر و مادر مهارت های یکدیگر را دریابند این مسئله می تواند آن ها در کسب نتیجه بهتر از تربیت و صمیمیت با کودک یاری کند.
مثلا اگر پدرها مهارت های مراقبت و نگه داری از بچه را بیاموزند و مادر نیز تمرین کند که چگونه کمتر تحت تاثیر عواطف و احساسات خود باشد، زندگی کودک مملو از عشق و محبت خواهد شد. هنگامی که عشق با قانونگذاری، تربیت مثبت، تعامل و ارتباط خوب همراه باشد، والدین می توانند تعادل و ثبات را به زندگی کودک خود وارد کنند.

مولف: لیلا هاشمی

دیدگاه خود را ارسال کنید.