10 بهمن

نشست هم اندیشی در نگارخانه موسسه خیریه گلستان علی

برگزاری نشست هم اندیشی در نگارخانه موسسه خیریه گلستان علی (ع) با هدف اجرای ” طرح جامع ساماندهی متکدیان شهر مشهد ” ، با محوریت خیریه ها و سازمان های مردم نهاد برگزار شد و (“طرح سمن” ) مورد بررسی قرار گرفت و خیریه ها جهت اجرای کار استقبال و اعلام آمادگی نمودند.

دیدگاه خود را ارسال کنید.