06 اسفند

حضور یکی از دختران کونگ فو کار موسسه گلستان علی در کلاس داوری درجه 3

حضور یکی از دختران کونگ فو کار موسسه گلستان علی (ع) در کلاس داوری درجه 3 کونگ فو و هنر های رزمی که توسط هیئت کونگ فو استان خراسان رضوی برگزار شد

دیدگاه خود را ارسال کنید.