جشن بانوان مهر
22 مرداد

جشن بانوان مهر

دومین “جشن بانوان مهر” به همت خیرین و نیک اندیشان موسسه گلستان علی و با حضور 250 نفر از این عزیزان برگزار شد. در این جشن که ویژه تولد فرزندان دختر موسسه برگزار میشود، برنامه های متنوعی شامل جشن و سرود برگزار و از میهمانان با شیرینی و میوه پذیرایی شد. همچنین کیک تولد فرزندان متولد مرداد ماه نیز که توسط گروه “غذای خوب” تهیه شده بود در این جشن به فرزندان اهدا شد. پذیرایی شام توسط رستوران پسران کریم صورت گرفت.

جشن بانوان مهر

دیدگاه خود را ارسال کنید.