بازگشت سدنا به آغوش گرم خانواده
29 مرداد

بازگشت سدنا به آغوش گرم خانواده

سدنا به زندگی ما معنا بخشید

یک زوج جوان با فرزندخواندگی یکی از دختران خردسال موسسه گلستان علی (ع) از خدمات این موسسه تقدیر کردند. به گزارش خبرنگار گلستان علی (ع)، این زوج که پس از 12 سال زندگی مشترک، بدون فرزند بودند با قبول ” سدنا ” به عنوان فرزند خود گفتند: اگر گلستان علی (ع) نبود ما به ” سدنا ” نمی رسیدیم. امروز ” سدنا ” ما را از تنهایی خارج کرده و به زندگی مان معنا بخشیده است. این زوج جوان از همکاری و مساعدت آقای رضازاده مدیرعامل و همکاران گلستان علی (ع) به ویژه همکاران خانه فرزندان حضرت زینب (س) که در فرزندخواندگی سدنا به آنان تلاش و خدمت نموده اند، قدردانی کردند.

 

بازگشت سدنا به آغوش گرم خانواده

دیدگاه خود را ارسال کنید.