06 بهمن

افتخار آفرینی دیگری از دختران گلستان علی

کسب مقام انفرادی در مسابقات ژیمناستیک هیئت خراسان رضوی و درخشش دختران زیر 10 سال موسسه گلستان علی (ع):

  1. مقام اول : مهسا ابراهیم پور
  2. مقام دوم : مونا سرداری
  3. مقام سوم: سارینا رحمتی

دیدگاه خود را ارسال کنید.