افتخارات گلستان علی
eftekharat-goles

گلستان علی(ع) پس از ۱۰سال فعالیت در حوزه حمایت از فرزندان بی سرپرست، امروز به عنوان بزرگ ترین مرکز نگهداری از این فرزندان در سطح کشور، همچنان به فعالیت ادامه می دهد.

حمایت، نگهداری، تعلیم وتربیت جمعی از فرزندان دختر و پسر و موفقیت این عزیزان در تحصیل، کسب وکار، ازدواج، خرید مسکن و …. از افتخارات موسسه می باشد.

گلستان علی(ع) با اجرای پروژه دهکده گلستان علی(ع) به عنوان یک پروژه ملی و بزرگ و با هدف حمایت از کلیه فرزندان بی سرپرست کشور این حرکت را یکی از ابتکارات و افتخارات خود می داند.

راه اندازی و تاسیس نگارخانه گلستان علی (ع)، نمایشگاه دائمی گل وگیاه گلستان، گروه تشریفات گلستان علی (ع)، ۷ خانه نگهداری از فرزندان و کارگاه معرق از دیگر افتخارات موسسه است.

کسب مجوز ISO SABOOO مدیریت کیفیت و روابط اجتماعی از کانادا، لوح تقدیر از سازمان بهزیستی کشور و بسیاری از سازمان ها، ادارات، نهادها و ارگانهای نظامی و انتظامی از جمله افتخارات گلستان علی(ع) محسوب می شود.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin