نشانی ها
s16
مرکز نوع فعالیت شماره تلفن آدرس
خانه فرزندان                  زنده یاد محمدی نگهداری شبانه روزی فرزندان ۶ تا ۱۲ سال ۳۷۳۳۶۶۴۴ میدان امام حسین، به طرف میدان بار نوغان، قائم ۳۱، جنب دبیرستان فردوسی
خانه فرزندان                  زنده یاد موسسی نگهداری شبانه روزی فرزندان ۱۵ نا ۱۸ سال ۸ -۳۸۴۷۱۸۵۴ احمدآباد، رضا ۱، پلاک ۷
خانه فرزندان                   زنده یاد تقی زادگان نگهداری شبانه روزی فرزندان ۱۲ تا ۱۸ سال ۳۶۱۰۸۹۲۳ دانش آموز۲۹ – نبش چهارراه سوم – سیدمرتضی ۲۶-پلاک ۳۳۴
خانه فرزندان زنده یاد حسینیان و صدقیان   نگهداری شبانه روزی فرزندان ۳ تا ۵ سال ۳۲۲۲۰۱۵۷ کامیاب۴۶-هشت متری اول-پلاک ۴۰/۳۰
خانه فرزندان                  زنده یاد فکور نگهداری شبانه روزی فرزندان ۱۲ تا ۱۵ سال ۳۸۴۶۳۵۳۰ فکور: کوهسنگی ۲۰-نبش چهارراه اول پلاک ۸۵
خانه فرزندان                  زنده یا علی اکبر نوغانی نگهداری شبانه روزی فرزندان ۳ تا ۱۲ سال ۳۶۱۰۸۹۲۲ دانش آموز۲۹ – نبش چهارراه سوم – سیدمرتضی ۲۶-پلاک ۳۳۴
خانه فرزندان                 کرامت (زنده یاد الهی) نگهداری شبانه روزی فرزندان کار ۳۸۴۲۶۱۶۲ بلوار نامجو-نامجو۴-پلاک۳۰
خوابگاه دانشجویی      شهید جواد شکفته نگهداری شبانه روزی فرزندان دختر دانشجو ۳۸۰۹۴ امیریه ۳۱، شهید آراسته ۷، نبش شهید آراسته ۱/۷
خوابگاه دانشجویان       پسر نگهداری شبانه روزی فرزندان پسر دانشجو ۳۸۰۹۴ سه راه ادبیات، بین ابن سینا ۴و۶ – پلاک ۷۰
واحد کارآفرینی و اشتغال کار و آموزش فرزندان پسر ۳۲۲۲۱۹۷۳ چهاره عشرت آباد، به سمت راه آهن جنب کلانتری
مجتمع در حال ساخت آموزشی، فرهنگی، ورزشی آموزش و پرورش و اشتغال آفرینی و ورزش ۴-۳۵۱۳۳۹۹۰ میثاق۲ روبه روی جاهد ۱۳
تشریفات                 موسسه گلستان علی(ع) برگزار کننده مراسم و همایش ها ۳۸۴۹۲۷۷۵ نبش دانشگاه ۲۹
نگارخانه                  موسسه گلستان علی(ع) فعالیت های هنری فرهنگی و نمایشگاهی ۳۸۴۹۲۷۷۵ نبش دانشگاه ۲۹
دفتر زنده یاد الهی مشارکت و جذب کمک های مردمی ۳۸۵۹۳۱۱۳ نبش امام رضا ۳۷
دفتر زنده یاد موسسی مشارکت و جذب کمک های مردمی ۳۸۴۷۱۸۵۷-۸ حاشیه احمدآباد مقابل بخارایی پلاک ۷
دفتر مرکزی             موسسه گلستان علی (ع) مدیریت     ۳۸۰۹۴ خیابان سناباد –  بین سناباد ۴۱ و ۴۳ پلاک ۳۵۱

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin