مشارکت ها

واحد مشارکت  موسسه خیریه گلستان علی (ع)

از موثرترین بخش ها در جذب کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین در هر خیریه ، واحد مشارکت می باشد. این واحد با در اختیار داشتن ابزار لازم و اجرای طرح و برنامه های گوناگون اقدام به فعالیت های کاری در جهت جذب خیرین می نماید. از جمله این فعالیت های می توان به هدایت و ساماندهی مشارکت افراد خیر در اموری همچون ساخت و ساز مجموعه فرهنگی و آموزشی ، نگهداری و حمایت از فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست ، رفع نیازهای اولیه اقتصادی ، اشتغال ، ازدواج ، دارو  و درمان و…..  فرزندان موسسه اشاره نمود. این اقدامات نیاز به اعتماد سازی ، داشتن برنامه و توجیه خیرین و آشنا نمودن آنها با اهداف موسسه عملکرد و ارائه بیلان کار دارد.

این واحد با توسل به فطرت انسان دوستی و نوع پرستی هموطنان و شهروندان عزیز در تحقق طرحهای مشارکتی نسبت به جمع آوری کمک های نقدی(صدقات ، زکات ، فطریه ، …) از طریق مراجعه پیک ، واریز به حساب ، پرداخت آنلاین و مراجعه حضوری و جمع آوری کمک های غیرنقدی و همچنین بهره جویی از خادمین افتخاری و دهها طرح دیگر نسبت به معرفی  اهداف  و دستاوردهای موسسه از طریق درگاه الکترونیکی(سایت) ، کانال اطلاع رسانی تلگرام و سایر ابزارهای اطلاع رسانی  اقدام می نماید.

بخشی از اهداف واحد مشارکتهای موسسه خیریه گلستان علی ( ع )

  • افزایش آگاهی مردم از فعالیتهای موسسه و ضرورت مشارکت آنان به منزله یک وظیفه انسانی، دینی، عاطفی و اجتماعی
  • تبیین و توضیح مبانی دینی و فرهنگی مشارکت مردم در امور خیریه
  • هدایت نظام صدقات ، زکات ، فطریات و وقف عام در جهت اهداف موسسه
  • تامین نیازهای مادی و معنوی فرزندان و تلاش در بهبود شرایط زیست به ویژه آینده سازی آنان
  • جلب مشارکتهای مجامع و سازمانها و ارگانهای مختلف
  • نظارت بر سایر واحدهای مشارکت مستقر در مراکز و دفاتر زیرمجموعه موسسه
  • جذب خادمین افتخاری بویژه داوطلبین متخصص

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin