شرایط فرزند خواندگی
شرایط فرزند خواندگی

چگونه میتوان حضانت دائمی فرزندی را بعهده گرفت؟

از طریق امین موقت ،که دریافت حضانت به مدت حداقل ۶ ماه و حداکثر سه سال می توان فرزند را در خانواده نگهداری کرد، که باید دارای شرایط سنی، اقتصادی،سلامت جسمی روانی، اجتماعی،اخلاقی برابرضوابط بهزیستی و تائید دادگستری باشد.

از طریق فرزندخواندگی: به خانواده های فاقد فرزند که مدت ۵ سال از ازدواج آنان گذشته و دارای فرزند نشده اند (اخیرا در شرایط تغییراتی حاصل شد) زوجین حداقل ۳۰سال سن وهر دو نفر متقاضی، دارای صلاحیت اخلاقی باشد، سلامت جسمی و روانی و تعهد تامین آتیه فرزند را بتواند انجام دهد. توجه اینکه در صورت داوطلب بودن افراد می تواند شرایط کامل را با مراجعه به موسسه دریافت دارند.

آیا میتوان هزینه نگهداری فرزندی را بعهده گرفت یا امین موقت به چه صورتی است؟

در صورت داشتن شرایط امین موقت و اخذ حکم قضائی می تواند امین موقت باشد در صورتیکه امکان امین موقت نباشد فرزند در خوابگاه نگهداری و هزینه آن یا قسمتی از هزینه را خیر تامین می کند


در صورت تمایل و برای بررسی و تماس موسسه فرم زیر را پر کنید.

 

[contact-form-7 id=”197″ title=”فعالیت داوطلبانه”]

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin