روابط عمومی و فرهنگی

واحد روابط عمومی و فرهنگی موسسه گلستان علی (ع)

امروزه هر موسسه ، اداره ، نهاد و سازمانی با افکار عمومی سروکار دارد و نیازمند تصویر روشنی از خود نزد جامعه هدف است .روابط عمومی به واقع پلی است میان مخاطبان و موسسه و مجموعه ای از اقدامات و کوششهای حساب شده ای است که برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه هایی که با موسسه در ارتباط هستند ، انجام میدهد .

روابط عمومی ، وظیفه روبرو شدن سازمان و موسسه را با مخاطبانش از طریق پرداختن به موضوعات ، مطالب ، اخبار و … انجام می دهد .

در این حال سخنرانی ها ، برگزاری کنفرانسها ، همایشها ، کار با رسانه ، ارتباطات ، فعالیت در حوزه های اجتماعی و فرهنگی ، جذب مخاطبان و جامعه ، هدف و اعتماد سازی از زمره وظایف این حوزه است .

اگر چه فعالیت روابط عمومی چندان مستقیم و ملموس نیست اما مهمترین بخش در کار آن ایجاد تفاهم کارکنان و موسسه با آحاد مردم و جامعه هدف است .

رشته های مرتبط تحت نام روابط رسانه ای ، روابط سرمایه گذاری ، ارتباطات داخلی و روابط کار وجود دارند اما کارکنان روابط عمومی عموما توجه خود را به ساختن مناسبات با کسانی معطوف میکنند که به همسازی با آنها منتهی گردد .

کارکنان روابط عمومی میدانند و باید بدانند که چگونه به شکلی شفاف بنویسند ، صحبت کنند و با تجزیه و تحلیل امور مبتلا به موسسه خود به رفع و رجوع مسایل بپردازند . روابط عمومی به اندیشه ورزی پذیرش انتقادها ، طرح دیدگاهها و ایده ها توجه می کند تا بواسطه این مهارت ها به حل مشکلات احتمالی اقدام نماید .

ارائه چهره واقعی و شفاف موسسه به مخاطبان و جامعه از اهداف و وظایف روابط عمومی است و اگر این درک بوجود آید که مخاطبان و جامعه هدف صاحبان اصلی موسسه هستند و بدون وجود آنها موسسه به اهداف عالیه خود نخواهد رسید ، در می یابیم که باید به روابط عمومی به دیده یک عنصر سازنده و ضروری در هر موسسه ای نگریسته شود .

دسته بندی اطلاعات ، بروزآوری آنها و ارزیابی وضعیت در شرایط مختلف ، بازگو کردن واقعیتها و شفاف سازی از دیگر وظایف و اهداف روبط عمومی است .

روابط عمومی به دنبال توجه و جذب دو طرفه است و در واقع تلاش میکند تا با ارتباطی هدفمند و موثر ، ضمن برآورده کردن نیازهای موسسه در جهت شکل دهی صحیح ارتباط با مخاطبان اقدام کند و از این طریق ارتباط جامعه هدف را با سازمان تهسیل خواهد نمود . با توجه به توضیحات فوق روابط عمومی گلستان علی (ع) آیینه ای خواهد بود که رفتارهای موسسه و خواسته های مخاطبان در آن منعکس خواهد گردید .

لذا از تمامی مخاطبان گرامی درخواست میشود با رهنمود های ارزشمند – گزارشات و مطالب متناسب با جامعه هدف و سایر نکات روابط عمومی موسسه را یاری نمایید . آماده پذیرش نقطه نظرات شما عزیزان هستیم .

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin