برگزاری کارگاه آموزشی خودشناسی
  • برگزاری کارگاه آموزشی خودشناسی

    برگزاری اولین کارگاه آموزشی خودشناسی برای فرزندان اولین کارگاه آموزشی " مدیریت نگرش و خودشناسی " ویژه فرز ...

    برگزاری اولین کارگاه آموزشی خودشناسی برای فرزندان اولین کارگاه آموزشی " مدیریت نگرش و خودشناسی " ویژه فرزندان بالای ۱۵ سال برگزار شد. در این گارگاه آموزشی، فرزندان بالای ۱۵ سال گلستان علی (ع) با راه ه ...

    بیشتر

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin